فارسی English

کیفیت هدف ما نیست راه ماست

پروژه های بین المللی پایان یافته

نام پروژه مشاور کارفرما محل عکسهای پروژه
بازيافت با كف قير و سيمان در منطقه شهامه - ابوظبي ــــ بخش نگهداري شهرداري ابوظبي ابوظبی
بازيافت با سيمان در منطقه شهامه - ابوظبي ـــ بخش نگهداري شهرداري ابوظبي ابوظبي
بازيافت با كف قير و سيمان در خيابان سلام - العين ــــــ بخش نگهداري شهرداري العين العین
تثبيت با سيمان در راه هاي روستائي شهر العين و اجراي چيپ سیل ـــ بخش نگهداري شهرداري العين العين
بازيافت با سيمان در منطقه مردف - دبي ــ وزارت راه و حمل نقل دبي دبی
بازيافت با سيمان در خيابان ورودي شهرداري فجيره ـــ بخش نگهداري شهرداري فجيره فجيره
بازيافت با سيمان در منطقه عيد مصلي - فجيره ـــ بخش نگهداري شهرداري فجيره فجیره
تثبيت با سيمان و اجراي آسفالت پليمري در بارانداز شماره 49 - جبل علي ـــ منطقه آزاد جبل علي جبل علی
تثبيت با سيمان و اجراي آسفالت پليمري در بارانداز شماره 44 فاز يك - جبل علي ـــ منطقه آزاد جبل علي جبل علی
تثبيت با سيمان و اجراي آسفالت پليمري در بارانداز شماره 44 فاز دو - جبل علي ___ منطقه آزاد جبل علي جبل علي
بازيافت با سيمان و اجراي آسفالت پليمري در پاركينگ شماره 33 - جبل علي ___ منطقه آزاد جبل علي جبل علی
تثبيت با سيمان و اجراي آسفالت پليمري در بارانداز شماره 48 - جبل علي ___ منطقه آزاد جبل علي جبل علي
بازيافت با كف قير و سيمان در جاده شماره 813 - جبل علي ـــ منطقه آزاد جبل علي جبل علي
بازيافت با كف قير و سيمان در جاده شماره 530 - جبل علي ـــ منطقه آزاد جبل علي جبل علی
تثبيت با سيمان و اجراي آسفالت پليمري در بارانداز شماره 52 - جبل علي ـــ منطقه آزاد جبل علی جبل علی
بازيافت آسفالت با سيمان در منطقه بريرات - راس الخيمه ـــ وزارت راه و حمل نقل راس الخيمه اس الخیمه
بازيافت آسفالت با سيمان در مسير بازار ماهي - راس الخيمه ـــ وزارت راه و حمل نقل راس الخيمه راس الخيمه
بازيافت با سيمان روبروي مركز خريد راك - راس الخيمه ـــ وزارت راه و حمل نقل راس الخيمه راس الخيمه
بازيافت با كف قير و سيمان در اتوبان بيروت - طرابلس ( طول مسير 80 كيلومتر ) ـــ وزارت راه و ترابري لبنان لبنان
بازيافت با كف قير و سيمان در محور حلبه - قبيات ( طول مسير 8 كيلومتر ) ـــ وزارت راه و ترابري لبنان لبنان
بازيافت با كف قير و سيمان در محور ازقرته ( طول مسير 3 كيلومتر ) ـــ وزارت راه و ترابري لبنان لبنان
بازيافت با كف قير و سيمان در اتوبان ورودي شهر طرابلس ( طول مسير 3 كيلومتر ) ـــ وزارت راه و ترابري لبنان لبنان
بازيافت گرم درجا - اتوبان آتن - بند سالونيكا ( طول مسير 8 كيلومتر ) ـــ وزارت راه و ترابري يونان یونان
Asphalt recycling with foamed-bituman & cement slurry outscert of Abo-Dhabi - Shahma District - Municipality of Abo-Dhabi-road Maintenance station Abo-Dhabi
Asphalt recycling with cement slurry outscert of Inlet Street of Fujairah Municipality - Municipality of Fujairah -road Maintenance station UAE
This new watch is equipped by Rolex developed automatic swiss watches winding mechanical movement, the moon will ensure the patent assembly accuracy on astronomy up to 122 years. Cellini moon watch equipped with Cellini watch omega brown crocodile leather watchband, collocation 18ct Everose gold crown folding buckle in Cellini series replica fake uk using the buckle it is for the first time.